મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીના પશુપાલકે દૂધ વેચવા માટે 30 કરોડ રુપિયામાં હેલિકોપ્ટર ખરીદ્યું

ભિવંડી ગામમાં હેલિકોપ્ટરનું ટ્રાયલ લીધુગ્રામ પંચાયતના સદસયોને મફતમાં અધ્ધરિયાંની મુસાફરી કરાવી ભિવંડી – મહારાષ્ટ્રના ભિવંડીના એક…