પ્રધાનમંત્રીની લાંબી ઉંમરની કામના સાથે વડોદરામાં ભાજપની મશાલ રેલી

ન્યુઝ ડેસ્ક – પંજાબમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે બનેલા બનાવ બાદ દેશભરમાં પંજાબની કોંગ્રેસ સરકાર સામે…