મુરાદાબાદમાં અમીત શાહે કરી ‘Nizam’ની અનોખી વ્યાખ્યા, પ્રજાને પુછ્યુ કે, તમારે Nizam ક્યાં પ્રકારનો જોઈએ છે ?

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઉત્તરપ્રદેશ વિધાનસભાનો ચુંટણી પ્રચાર હવે, ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. આજે મુરાદાબાદમાં એક સભાના સંબોધતા…