કિસાન આંદોલનના સમર્થનમાં મૂંબઈમાં રેલી

નવી દિલ્હી – દેશમાં કૃષિ કાયદામાં ઐતિહાસીક સુધારાનો દાવો કરીને રજૂ કરાયેલા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના…