ધર્માંતરણ રેકેટમાં પુરાવાનો નાશ કરનારા મુસ્લીમ મેડિકલ સેન્ટરના સુપરવાઈઝરની ધરપકડ

ન્યુઝ ડેસ્ક – દિલ્હીમાં સીએએના વિરોધમાં થયેલા આંદોલનમાં તથા ધર્માંતરણના નેટવર્કને આર્થિક મદદ પુરી પાડવાના ગંભીર…