નર્મદાજીને પ્રદુષણ મુક્ત બનાવવા ભુખ્યા પેટે 3600 કિલોમીટરની પરિક્રમા

ન્યુઝ ડેસ્ક – પુણ્ય સલીલા માં નર્મદાજીના પ્રદુષણને જોઈને જેનુ કાળજુ કપાઈ જાય છે, માં નર્મદાજીના…

માં નર્મદાજીની દંડવત પરિક્રમા પર નીકળ્યા છે મુની વશિષ્ઠ, પથરાળ પગદંડી પર રોજ ત્રણ કિલોમીટર દંડવત કરે છે

પેપર પેન – તમે ક્યારેક મંદિરમાં ભગવાનને, કોઈ આશ્રમમાં સાધુ-સંત કે, મહાત્માને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા…

જે દિવસે મારે ત્યાં એકપણ નર્મદા પરિક્રમાવાસી ખિચડી ના ખાય તે દિવસે મને ખાવાનું ના ભાવે…

અતુલ મકવાણા – પુણ્યસલિલા માં નર્મદાજીનો મહિમા અનેરો છે. એમના પટ પરથી ફૂંકાતા પવનમાંથી જાણે સ્વાર્થ…

ત્રણ પેઢીની સાથે નર્મદા પરિક્રમા, દાદાની આંગળી ઝાલીને 9 વર્ષનો પૌત્ર 3600 કિલોમીટરની પરિક્રમાએ નીકળ્યો

પુણ્યસલિલા માં નર્મદાજીની જયંતિના પાવનપર્વ પરિક્રમાવાસીઓ અને શ્રધ્ધાળુઓને અર્પણ, નર્મદે હર… અતુલ મકવાણા – મને બાળપણથી…