પ્રદુષણના કારણે હરિયાણાના ચાર જિલ્લામાં આંશિક લોકડાઉન

દિલ્હી-NCRમાં જોખમી બનેલા એર પોલ્યુશનને ધ્યાનમાં રાખીને હરિયાણા સરકારે ગુરુગ્રામ, ફરીદાબાદ, સોનીપત અને ઝજ્જર જેવા જિલ્લાની…