મહિલાના વાળને થૂંકદાની સમજતા હેર સ્ટાઈલિશ જાવેદ હબીબની મુશ્કેલી વધી

Javed Habib controversy – વાળ કાપતી વખતે મહિલાના વાળમાં થૂંકકવાનો હેર સ્ટાઈલિશ જાવેદ હબીબનો વીડિયો સોશિયલ…