છોટાઉદેપુરમાં ગાંજાની ખેતી

વડોદરા,તા.22.01.2021 – છોટાઉદેપુર તાલુકાના મીઠીબોર ગામે એક ખેડૂત ગાંજાની ખેતી કરતો હોવાની બાતમી પોલીસને મળી હતી.…