ખેડામાં Neo Politan Pizzaની નવી રેસ્ટોરન્ટનો ભવ્ય પ્રારંભ, નગરજનોને ઈટાલિયન પિઝાનો સ્વાદ માણવા નડિયાદ કે, અમદાવાદ નહીં જવુ પડે

કોરોના કાળમાં જ્યારે મોટાભાગના રેસ્ટોરન્ટ બંધ થવાના આરે છે તેવા કપરા સમયમાં પણ Neo Politan Pizza…