50,000 ગીતો રેકોર્ડ કરનારા જાણીતા ગાયક યસુદાસનો આજે 82મો જન્મ દિવસ

happy birthday k j yesudas – ભારતીય ગીત-સંગીતના મહારથી, પદ્મ ભૂષણ, પદ્મ વિભૂષણ અને પદ્મ શ્રી…