પેટ્રોલ-ડિઝલના દામ વધતા નવો કકળાટ

મુંબઈ – પેટ્રોલ-ડિઝલના સતત થઈ રહેલા ભાવ વધારાને કારણે તહેવાર ટાંકણે ઘરનું બજેટ જાળવવાનો નવો કકળાટ…

નેપાળ ફરવા જાવ તો થોડુ વધારે પેટ્રોલ ભરાવતા આવજો, નેપાળમાં પેટ્રોલનો ભાવ 22 રુપિયા ઓછો

બિહાર-નેપાળના સરહદી વિસ્તારના લોકો સાંકડી પગદંડી પરથી થઈને નેપાળ પહોંચે છે અને પેટ્રોલ-ડિઝલ લઈ આવે છે…