” If i can…You can….” હું દિવ્યાંગ હોવા છતાં પિસ્તોલ શૂટિંગ કરી શકું તો તમે કેમ નહીં ?

” If i can…You can….” જો હું કરી શકું તો તમે પણ ચોક્કસ કરી જ શકો.…