પોપ સિંગર રિહાનાનો વધુ એક વિવાદ, ટોપલેસ ફોટોશૂટમાં ભગવાન શ્રી ગણેશજીનું પેન્ડલ પહેર્યું

મૂંબઈ – ખેડૂત આંદોલન વિષે વિવાદાસ્પદ Tweet કરનારી પોપ સિંગર રિહાના ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે.…