ભારતીય સમુદ્રી સીમામાં ઘુસી આવેલી પાકિસ્તાની બોટ ‘યાસીન’ ઝડપાઈ, 10ની અટકાયત

ન્યુઝ ડેસ્ક – ભારતીય સમુદ્રી સીમામાં સાતથી આઠ માઈલ અંદર ઘુસી આવેલી પાકિસ્તાની બોટ ‘યાસીન’ને ભારતીય…