દિલ્હીમાં રેસ્ટોરન્ટ, બાર અને પ્રાઈવેટ ઓફિસો સદંતર બંધ કરવાના આદેશ

નવી દિલ્હી – દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં કોરોનાના કેસોનો રાફડો ફાટતા અંતે રાજ્ય સરકારે શહેરની તમામ પ્રાઈવેટ…