દિલ્હી બોર્ડર પર આંદોલન પર બેઠેલા ખેડૂતો એકવર્ષ પછી ઘરે પાછા ફરશે

ન્યુઝ ડેસ્ક – કેન્દ્ર સરકારે ત્રણે કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચ્યા બાદ આજે ખેડૂત આંદોલન સમાપ્ત થયુ…

દિલ્હી બોર્ડર પર નવો કકળાટ

નવી દિલ્હી – દેશની રાજધાની દિલ્હીની બોર્ડર પર હવે નવો કકળાટ શરુ થયો છે. સરકારના નવા…