રામ મંદિર માટે કેટલુ ડોનેશન આપ્યું….

અમદાવાદ – ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજની ચુંટણીમાં ભાજપમાં ટિકિટ મેળવવા માટે રીતસરની હરિફાઈ જામી હોય તેવુ જણાય…