મહારાષ્ટ્રમાં રાત્રિ કરફ્યૂ – શિરડીના સાંઈબાબાની કાકડ આરતીનો ભક્તોને લાભ નહીં મળે

ન્યુઝ ડેસ્ક – મહારાષ્ટ્ર સરકારે રાજ્યમાં રાત્રે 9.00થી સવારે 6.00 વાગ્યા સુધ કરફ્યૂ લાદી દીધો છે.…