જો તમારે પ્લેનમાં વૈષ્ણોદેવી જવુ છે તો બંને વેક્સિન સમયસર લઈ લેજો

ન્યુઝ ડેસ્ક – જમ્મુ-કાશ્મીર એરપોર્ટ પર ઉતરનારા પ્રત્યેક યાત્રી માટે કોરોનાના કારણે નવા નિયમોનો સામનો કરવો…