કોરોના ઈફેક્ટ – ગુજરાત સરકારે વાઈબ્રન્ટ સમિટને મૌકુફ રાખ્યો

Vibrant Gujarat – દેશમાં કોરોનાની ત્રીજી વેવ શરુ થતા ગુજરાત સરકારે વાઈબ્રન્ટ સમિટને મૌકૂફ રાખવાનો નિર્ણય…