કોરોનાના સંભવિત ખતરા સામે રાજ્યનું આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ, રેલવે સ્ટેશન-બસ ડેપો પર રેપિડ ટેસ્ટ

કોરોનાના સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતનું આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી રેલવે સ્ટેશન…