ગુજરાતમાં ટિનેજર્સ માટેનું વેક્સિનેશન અભિયાન શરુ, રસી મુકવવા વિદ્યાર્થીઓની લાઈનો પડી

ન્યુઝ ડેસ્ક – ગુજરાતમાં 15થી 18 વર્ષના કિશોરોના વેક્સિનેશનની આજથી શુભ શરુઆત થઈ છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી…