‘રબને બનાદી જોડી’ – તેજસ્વી અને રાજેશ્વરીનું પટણામાં ભવ્ય સ્વાગત

ન્યુઝ ડેસ્ક – બિહાર વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા અને લાલુપ્રસાદ યાદવના પુત્ર તેજસ્વી યાદવ લગ્ન પછી…