દીવાળીમાં પાંચ લાખ પર્યટકો આબુ આવે તેવી શક્યતા

પેપર પેન – રાજસ્થાનના એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુમાં દીવાળીના તહેવારો દરમિયાન પાંચ લાખથી વધારે પર્યટકો…