કોરોના કાળમાં દવાખાને જવા કરતા લોકો ઘરે જ ડોક્ટર બોલાવીને ઈલાજ કરાવે છે – Doctor @ Door Step

ન્યુઝ ડેસ્ક – કોરોનાની ત્રીજી લહેરના ભણકારા વચ્ચે ઓમિક્રોન વેરિયંટના વધતાં કેસોથી લોકોની ચિંતા વધી છે.…