દીવાળીના દિવસે ભગવાન શ્રી રામની નગરી અયોધ્યા 23 લાખ દીવાથી ઝળહળશે

પેપર પેન – દીવાળીના પવિત્ર પર્વે ભગવાન શ્રી રામની નગરી અયોધ્યામાં ભવ્ય દીપોત્સવની ઉજવણી થશે. ઉત્તરપ્રદેશ…