ઉત્તરાયણમાં પતંગના દોરાથી ઘાયલ થતા પક્ષીઓને સારવાર મળે તે માટે કરુણા એમ્બ્યુલન્સ કાર્યરત

રાજ્યમાં અબોલ પશુઓ માટે સંજીવની અને જીવાદોરી સમાન ગણાતી કરુણા એમ્બ્યુલન્સ (૧૯૬૨) અને ફરતું પશુ દવાખાનું,…

ઉત્તરાયણમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ગુબ્બારા પર પ્રતિબંધની માંગણી

ન્યુઝ ડેસ્ક – ઉત્તરાયણનો તહેવાર નજીક છે અને આવા સંજોગોમાં ચાઈનીઝ દોરા અને ફાનસથી પક્ષીઓને ઈજા…