1 માર્ચથી દેશના 10 કરોડ સિનીયર સિટીઝનોને કોરોનાની વેક્સિન આપવાની યોજના

ન્યુઝ ડેસ્ક – 1 માર્ચથી દેશના 10 કરોડ સિનીયર સિટિઝનોને મફતમાં કોરોનાની વેક્સિન આપવામાં આવશે. કેન્દ્ર…

વડોદરામાં ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સે કોરોનાની વેક્સિન લીધી

તા. 22.01.2021 – વડોદરાની ભાઈલાલ અમીન હોસ્પિટલમાં આજે ડોક્ટરો, મેડિકલ તથા પેરામેડિકલ સ્ટાફના કુલ 100 લોકોને…