કાળી ચૌદશે ચોરોની ટોળકીમાં ચોરીનું મુહૂર્ત કરવાનો રિવાજ – પોલીસે આખી રાત દોડધામ કરી

વડોદરા – કાળી ચૌદશના દિવસે તાંત્રિકો સ્મશાન સાધના કરે છે તો ચોરો ચોરીનું મુહૂર્ત કરતા હોય…