વડોદરામાં પાઈનેપલ, સફરજન, દ્રાક્ષ, સંતરા અને ચીકુની ચોરી કરનારા 4 પોલીસ જવાનો સામે ગુનો નોંધાયો

વડોદરા – શહેરના ભાયલી વિસ્તારમાં ફ્રુટની લારી પરથી ફળફળાદી ચોરવા બદલ ચાર પોલીસ જવાનો સામે પોલીસ…