વાસણા રોડના દંપતિનું પ્રેરણાદાયી અભિયાન, પોતાના બાળકોને Santa Claus બનાવી જરુરતમંદ બાળકોને કપડાં-રમકડાં અપાવ્યાં

ન્યુઝ ડેસ્ક – ક્રિસમસના પવિત્ર પર્વે Santa Claus બાળકોને કપડાં અને રમકડાં જેવી ગિફ્ટ આપતા હોય…