વડોદરામાં જલેબી મહોત્સવ ઉજવાયો, ઠાકુરજી સમક્ષ પોણા ફૂટ મોટી જલેબીના 3000 છાબ પથરાયાં

ન્યુઝ ડેસ્ક – વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલા વ્રજધામ આધ્યાત્મિક સંકુલમાં ગઈકાલે જલેબી નોમની રસપ્રદ અને મીઠાશપૂર્ણ…