કાળી ચૌદશે પ્રાણીની બલી ચડાવી, 10 ઝડપાયાં

વડોદરા – કાળી ચૌદશની રાત્રે શહેરના ખાસવાડી સ્મશાનની પાછળ તાંત્રિક વિધિ માટે મૂંગા પ્રાણીઓની બલી ચડાવનારી ટોળકીને વન વિભાગ અને પોલીસને ઝડપી પાડી છે. તાંત્રિકોએ પ્રાણીઓની બલી ચડાવીને તેમના મૃતદેહોને ખાડામાં દાટી દીધા હતા. વન વિભાગે ખાડા ખોદાવીને અંદરથી એક બકરો અને એક ઘેટાનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો.

પોલીસે તાંત્રિક વિધિ કરનારા દસેક જણાની રાતોરાત અટકાયત કરી હતી. ઉપરોક્ત બનાવ અંગે કારેલીબાગ પોલીસે તપાસ શરુ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કાળી ચૌદશની રાત્રે ખાસવાડી સ્મશાન પાસે તાંત્રિક વિધિમાં પ્રાણીઓની બલી ચડાવવામાં આવશે તેવી આગોતરી જાણકારી વન વિભાગને મળી હતી. જેને આધારે વન વિભાગની ટીમ અને પોલીસના માણસો સાદાવેશમાં સ્મશાન નજીકના એક મેદાનમાં ગોઠવાઈ ગયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *