કેન્દ્ર સરકારે પસ્તી અને ભંગાર વેચીને 40 કરોડ રુપિયાની આવક અને 8 લાખ ચોરસ ફૂટ જગ્યા ખુલ્લી કરી

પેપર પેન – દીવાળીના પર્વે લોકો પોતાના ઘર કે, ઓફિસની સાફસફાઈ કરીને જૂનો અને બિનજરુરી કચરો ફેંકી દેતા હોય છે. તેવી જ રીતે આ દીવાળીએ કેન્દ્ર સરકારની ઓફિસોમાં પણ સ્વચ્છતા અભિયાન છેડવામાં આવ્યું હતુ. જેના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકારની ઓફિસોમાંથી જૂની અને બિનજરુરી 13 લાખ ફાઈલોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ 13 લાખ ફાઈલોની પસ્તી અને ઓફિસમાં પડેલા ભંગારને વેચીને સરકારે 40 કરોડ રુપિયા જેટલી કમાણી કરી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહે આ બાબતની જાણકારી આપી હતી. તેમણે કહ્યુ હતુ કે, સાંસદોના પત્રો, લોકોની ફરિયાદો અને બીજા કાગળોની ફાઈલોના ઢગલા સરકારી કચેરીઓમાં ખડકાયેલા હતા. ઉપરાંત, જૂના ટેબલો અને ખુરશીઓ મળીને કુલ 40 કરોડ રુપિયાનું ભંગાર સરકારી ઓફિસોમાં હતુ. જેને વેચી દેવામાં આવ્યુ છે અને તેને કારણે સરકારી ઓફિસોની 8 લાખ ચોરસ ફૂટ જગ્યા ખાલી થઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *