વેક્સિનના બુસ્ટર ડોઝ અંગે વૈજ્ઞાનિરોનો યુ-ટર્ન

નવી દિલ્હી – કોરોનાના નવા વેરિઅન્ટ ઓમિક્રોનના જોખમને ટાળવા માટે ભારતમાં 40 વર્ષથી વધુ વયના લોકોને બુસ્ટર ડોઝ આપવાની ભલામણ પર ઠંડુ પાણી રેડાઈ ચુક્યું છે.

દેશની જીનોમ સિક્વેન્સિંગ બોડીએ નવુ બુલિટેન જાહેર કર્યું છે જેમાં જણાવાયુ છે કે, બુસ્ટર ડોઝની અસર હજી જોવી પડશે ત્યાર પછી તેનો નિર્ણય લેવો પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *